Projektering av brandlarm.
Beställare Svenska kyrkan
Om- och tillbyggnad.
Projektering brandlarm.
Beställare Svenska kyrkan
JBEL har utfört elprojektering.
Beställare Krokoms kommun
Projektering av nybyggnad Flygstation och senare ombyggnader med bl a datoriserad styranläggning, ny högtalaranläggning, nytt inbrottslarm i
trafikledartorn, 01-nät mellan tidigare F4 och Ösd Flygstation, Brandbilsgarage m m.
JBEL har projekterat el-, tele- och hissanläggningar i Jämtkrafts ackumulatortank som på toppen inrymmer konferens- och restauranglokaler samt det spektakulära fasadljuset vilket fick ett hedersomnämnande vid utdelning av Årets Ljus 2005.
Inom Jämtkrafts turbinbyggnad, länkbyggnad och kontor i kraftvärmeverket samt bränslehantering har JBEL projekterat el- och telanläggningar.
JBEL har projekterat och besiktat- utbyte av el, brand-inbrott, värmeanl- i ett flertal av länets kyrkor och församlingsgårdar.
JBEL har under årens lopp utfört projektering för diverse ombyggnader inom Östersunds Sjukhus.
Gamla Epedemin byggs om till kansli för landstinget och JBEL projekterar el-, tele-, styr och övervakningsanläggning.
Beställare Jämtlands läns landsting
JBEL utför Elanläggningarna, tillsammans med Marklunds EL, i nybyggnad av lokaler för Kronofogdemyndigheten.
Beställare är A4 Campus
JBEL projekterar el- och teleinstallationer i byggnad 304 för Berners "Tunga fordon".
Tidigare har även projekterats el-, tele- och hissanläggningar för Vasallen, Nutek och Glesbygdsverket
Visa mer

@2017 av Jämtbygdens Elkonsult AB I Prästgatan 44 831 33 Östersund I 063-10 80 90 I jbel@jbel.se