top of page

Hederspris i Årets Ljus 2005

Ljussättningen av Arctura’s fasad ger Östersund ett nytt riktmärke. Från långt håll ser man på dygnets mörka timmar allt från ett stilla vilande ljus till spektakulärt tiliserat norrsken.

 

Det är en rätt mäktig upplevelse att se denna byggnad iklädd sin nattliga skrud. Efter mörkrets inbrott vilar solnedgången stillsamt kvar över Arctura för att sedan glida över till ett mer stillsamt vilande nattligt ljus som bryts upp med sporadiska norrsken under vinterhalvåret. (ur ansökan till Årets Ljus, se pdf nedan).

referensprojekt

Årsavtal med

kunder
kunder
kunder
kunder
kunder

Vi utför löpande uppdrag för

kunder
kunder
kunder
kunder
kunder
bottom of page